NUDIBRANCH 裸鰓類動物

Chromodoris Kuiteri Chromodoris Kuiteri

Chromodoris Kuiteri

此系列採用以裸鰓類動物為靈感的獨特色彩。裸鰓類動物栖息在五大海洋之中,因奇妙獨特的色彩和令人驚奇的形態著稱。

裸鰓類動物 Chromodoris Kuiteri 色彩有如陽光般絢爛,棲息於太平洋溫暖又清澈的藍色大海之中。